Liikennehankkeiden vaikutukset maankäyttöön

Tietoa liikennehankkeiden maankäyttövaikutuksista tarvitaan liikenteen ja maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tämän hankkeen tuloksena on muodostettu typologia, joka jaottelee liikennehankkeet sen mukaan, minkälaisista lähtökohdista niiden maankäyttövaikutus muodostuu. Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten seurannan ja jälkiarviointien kehittäminen parantaa liikennehankkeiden ja maankäytön suunnittelun ennakkoarviointien ja päätöksentekoa tukevien vaikutustietojen laatua.