Miten edistää tuottavuutta?

Tutkimuksessa tarkastellaan tärkeimpiä tuottavuuden kasvua edistäviä politiikkatoimia. Sen mukaan tutkimus- ja kehitysrahoitus on suunnattava harkitusti, muttei ”orkestroiden”. Oikein toteutettuna myös vihreä siirtymä voi olla tuottavuuskehitystä edistävä voima. Digitalisaatio lisää työn tuottavuutta vain niissä yrityksissä, joiden käytettävissä on riittävän hyvin koulutettua työvoimaa. Tuottavuuskasvua voidaan edistää myös lisäämällä korkeakoulupaikkoja ja työperäistä maahanmuuttoa.