Lapsirikosasioiden moniammatillinen esikäsittely huomioitava lainsäädännössä

Lapsiin kohdistuneiden väkivaltaepäilyjen käsittely vaatii moniammatillista yhteistyötä, jotta riittävä tiedonvaihto toteutuu ja lapsen tilanne tulee kokonaisvaltaisesti huomioiduksi. Suomessa on kehitetty ja tutkimuksessa tunnistettu hyviä käytäntöjä sujuvan viranomaisyhteistyön varmistamiseksi. Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan tue riittävästi näiden parhaaksi arvioitujen moniammatillisten toimintatapojen käyttöönottoa vaan kaipaa tältä osin päivitystä.