Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla

Tulokset osoittavat selvästi, että tällä hetkellä merkkejä kansalliskielten marginalisoitumisesta on hyvin vähän. Englannilla on tärkeä merkitys joillakin yhteiskunnan osa-alueilla ja sen käytön rajoittaminen voisi aiheuttaa merkittävää haittaa kansainväliselle yhteistyölle sekä vaikeuttaa kansainvälisten osaajien, työvoiman ja opiskelijoiden saamista ja kotoutumisesta Suomeen. Tässä artikkelissa esitetään 10 toimenpide-ehdotusta, joita hyödyntämällä voidaan varmistaa englannin yhteiselo kansalliskielten rinnalla.