Askelmerkkejä tulevaisuuden terveydensuojeluun

Terveydensuojelulain kokonaisuudistus on valmisteilla. Tässä selvityksessä on tunnistettu terveydensuojelun kehittämiskohteiksi lainsäädännön tavoitteiden ja viranomaisten tehtävien kirkastaminen. Valmistelussa on tarpeen huomioida elinympäristön muutostrendit ja säädösympäristön kehitys terveydensuojelulain ulkopuolella. Aikaisemman valvonnan tuloksia on tarkasteltava vaikuttavuuden ja yhdenmukaisuuden edelleen kehittämiseksi.