Teknologianeutraliteetista monimuotoiseen ja vaikuttavaan teknologiakehitykseen

Teknologianeutraliteetti on keskeinen sääntelyä ohjaava periaate sekä kansallisella että EU-tasolla, jonka mukaan tiettyjä teknologisia ratkaisuja ei tulisi suosia, vaan teknologiset valinnat tulee jättää markkinoiden tehtäväksi. Periaatteen merkityksestä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan strategisiin valintoihin, kuten kvantti-, vety- tai muihin nouseviin teknologioihin panostamiseen on kuitenkin vain vähän tutkimusta. Tässä hankkeessa syvennyttiin teknologianeutraliteetin merkitykseen ja valmisteltiin kansallinen toimintamalli tutkimus- ja innovaatiopolitiikan vaikuttavaan suuntaamiseen kohti yhteiskunnallisia tavoitteita monimuotoinen teknologiakehitys mahdollistaen.

Kieliversiot: