Hyvin kohdennetut latausinfrastruktuurin tuet voivat edistää liikenteen sähköistymistä

LATAAVA-hanke tutki latausinfrastruktuurin tukien yhteyttä sähköautokannan kehitykseen. Tutkimus osoittaa, että kotilatausvalmiuksien kehittämiseen suunnatut tuet lisäsivät sähköautojen hankintoja ja että julkisen teholatausinfrastruktuurin kattavuus pääväylien varrella on yhteydessä sähköautojen hankintoihin. Valtaväylien latauspisteiden välisten etäisyyksien lyhentäminen harvemmin liikennöidyillä alueilla voisi edistää sähköautojen kysyntää. Kotilatausvalmiuksiin suunnatut tuet aikaistivat investointeja, mutta osa niistä olisi tehty myöhemmin myös ilman tukia.