Parempaa varhaista tukea lapsiperheille

Tutkimuksessa selvitettiin lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuvaa ja kehittämistarpeita. Tulosten perusteella vuonna 2015 voimaan tulleella sosiaalihuoltolain uudistuksella ja sen jälkeisellä palveluiden kehittämisellä on pystytty parantamaan lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen saatavuutta ja saavutettavuutta. Kuitenkaan varhaista matalan kynnyksen tukea ei ole pystytty tarjoamaan riittävästi, ja sosiaalihuollon palveluiden asiakkaissa on väliinputoajia. Tulokset kertovat siitä, että jatkossa tarvitaan nykyistä enemmän kuntien, hyvinvointialueiden, järjestöjen ja valtiotoimijoiden välistä yhteistyötä muutoksen saamiseksi tilanteeseen.