Arvonlisän kasvua ekosysteemipalveluista

Biotalousstrategian 2022–2035 yhtenä toimenpiteenä on kasvattaa ekosysteemipalveluihin perustuvien elinkeinojen arvonlisää. Analysoiduissa maatalous-, ruoko-, keruutuote- ja terveysalan yrityksissä arvioitiin arvonlisän suhteessa liikevaihtoon olevan keskimäärin noin 40 prosenttia, joka on tasoltaan hyvää. Kansantalouteen saadaan arvonlisää kasvattamalla liikevaihtoa yksittäisissä yrityksissä ja perustamalla uusia yrityksiä. Yritystoiminnan pitää olla kannattavaa.