Lisää tavaroiden korjauttamista: esteet, mahdollistajat ja ratkaisukeinot

Korjauttamista lisäämällä voidaan saavuttaa ympäristö-, työllisyys- ja taloushyötyjä. Korjauttamisen esteitä tulisi poistaa ja mahdollistajia vahvistaa. Hanke suosittelee mm. korjaamisen ammattilaisten koulutuksen kehittämistä, tukea korjausyritysten verkoston perustamiselle, korjaussetelin käyttöönottoa, korjauttamisesta viestimistä ja TKI-tuen suuntaamista korjauspalvelukonseptien kehittämiseen.

Kieliversiot: