Ilmastopolitiikan vaikutukset Suomen kansantalouteen ja kilpailukykyyn – mitä arvioista voidaan oppia?

Tässä raportissa käydään järjestelmällisesti läpi Suomessa ja kansainvälisesti tehtyjä ilmastopolitiikan
vaikutusarvioita ja selvitetään, mistä arvioissa havaitut eroavuudet johtuvat. Joissakin selvityksissä
(esim. Kerkelä ym. 2014) on esitetty huoli ilmastopolitiikan ja päästökaupan
kustannusvaikutuksista Suomen kansantaloudelle ja arveltu Suomen kilpailukyvyn heikentyvän.
Tästä syystä raportissa kiinnitetään erityistä huomiota ilmastopolitiikan ja päästökaupan kilpailukykyvaikutuksiin.