Sääntelytaakan vähentäminen Yksi yhdestä -periaatetta soveltamalla

Valtioneuvoston kanslia julisti 17.11.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 100 000 € teemalle

  • 5.3.6 Sääntelytaakan vähentäminen Yksi yhdestä -periaatetta soveltamalla

Hakuaika päättyi 8.12.2016 klo 14. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Tarkempi ohjeistus ja hakemuslomakkeet