Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot

Käynnissä

Toteuttajat

VTT, SYKE, Motiva Oy

Rahoitussumma

230 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–6/2018

Viime aikoina poliittisessa ja tieteellisessä keskustelussa on korostunut tarve siirtyä kiertotalouteen eli kiertotaloudessa tulee uudelleen käyttää raaka-aineet ja tuotteet mahdollisimman kauan siten, että niiden arvo säilyy mahdollisimman pitkään.

Kiertotaloutta tukevia ohjauskeinoja on jo mittava joukko, mutta ne kohdentuvat ennen kaikkea kiertotalouden "ulkokaariin" eli jätepolitiikkaan, kun kiertotaloudessa materiaalivirtojen tulisi kiertää vahvemmin "jätteettömästi". Käytetyn materiaalin käyttö pitäisi tehdä neitseelliseen raaka-aineen käyttöä kannattavammaksi.

Euroopan komissio hyväksyi joulukuussa 2015 kiertotalouspaketin. Suomessa on Sitran johdolla useiden ministeriöiden ja laajan sidosryhmäjoukon kanssa valmisteltu syyskuussa 2016 julkaistu raportti Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 20162025. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii ohjauskeinojen vaikuttavuuden arviointia ja ohjauskeinojen kehittämistä, jotta kansallista päätöksentekoa ja erityisesti kiertotalouteen liittyvien politiikkatoimien määrittelyä voidaan tukea paremmin.

Hankkeen tavoitteena on tehdä hyvin perusteltu kokonaisarvio taloudellisen ohjauksen mahdollisuuksista kiertotalouden vauhdittamisessa ja kansallisen tiekartan toimeenpanossa Suomessa.

Tavoitteina on erityisesti: 

  • tunnistaa ja arvioida mahdollisia taloudellisia ohjauskeinoja, joilla voitaisiin vaikuttaa arvoketjun eri vaiheisiin, tuotesuunnittelusta tuotantoon ja kulutukseen, palveluun perustuvien uusien liiketoimintamallien tarjontaan sekä kierrätykseen ja kierrätettyjen materiaalien markkinoiden vauhdittamiseen;
  • selvittää kansainvälisiä kokemuksia kiertotalouden taloudellisista ohjauskeinoista ja kartoittaa Suomeen soveltuvia hyviä käytäntöjä ja ohjauskeinoja; 
  • arvioida merkittävimpien ohjauskeinojen vaikutuksia ja vaikuttavuutta kiertotalouden taloudellisten, ympäristöllisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden kannalta mallipohjaisesti sekä 
  • laatia kokonaisesitys erilaisista taloudellisista ohjauskeinoista kiertotalouden vauhdittamiseksi.

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Sarianne Tikkanen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 717, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä