Katsaus kiertotalouden mahdollisiin taloudellisiin ohjauskeinoihin

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää sitä tukevaa toimintaympäristöä, jonka luomisessa ohjauskeinoilla on tärkeä merkitys. Tämä, lähinnä kirjallisuuteen perustuva katsaus mahdollisiin taloudellisiin ohjauskeinoihin on Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot (KIMAT) -hankkeen ensimmäinen väliraportti. Katsauksessa on nostettu esiin kansainvälisiä esimerkkejä ja keskustelunavauksia taloudellisen ohjauksen kehittämismahdollisuuksista kiertotalouden edistämisessä. Ohjauskeinoja tarkastellaan kiertotalouden kolmella osa-alueella: 1) luonnonvarojen säästävä käyttö; 2) tuotteiden pitäminen kierroissa
mahdollisimman pitkään; ja 3) sivuvirtojen ja jätteiden kierrätys raaka-aineeksi.

Kiertotaloutta edistäviä taloudellisia ohjauskeinoja on jo jonkin verran käytössä eri maissa. Suurin osa niistä kohdistuu jätteiden kierrätykseen raaka-aineeksi. Luonnonvarojen käytön ulkoisvaikutusten hinnoittelu, energialähteitä lukuun ottamatta, on vähäistä. Haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia voitaisiin sisäistää kustannuksiin nykyistä enemmän esimerkiksi verotuksen keinoin. Tuotteiden pitäminen kierroissa mahdollisimman pitkään on kiertotalouden ydintavoitteita ja keskeisiä kehittämiskohteita, myös taloudellisen ohjauksen osalta. Kiertotaloudelle ja ympäristölle haitallisia yritystukia karsimalla ja uudelleen suuntaamalla sekä rahoitusjärjestelmillä voitaisiin edistää kiertotalouden ratkaisuja, uusia liiketoimintamalleja ja innovaatioita.

Taloudelliset ohjauskeinot ovat vain yksi keino vauhdittaa kiertotaloutta ja eri ohjauskeinoja tulisi kehittää koherenttina kokonaisuutena. Lisäksi on tärkeää arvioida ja seurata ohjauskeinojen vaikutuksia. Hankkeen seuraavassa vaiheessa tarkastellaan kiertotalouden keskeisiä arvoketjuja, tunnistetaan niiden edistämiseksi tarkoituksenmukaisia taloudellisia ohjauskeinoja, ja arvioidaan ohjauskeinojen ominaisuuksia sekä taloudellisia ja muita vaikutuksia myös mallinnuksen keinoin.