Hyppää sisältöön

Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot

Päättynyt

Toteuttajat

VTT, SYKE, Motiva Oy

Rahoitussumma

230 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–8/2018

Viime aikoina poliittisessa ja tieteellisessä keskustelussa on korostunut tarve siirtyä kiertotalouteen eli kiertotaloudessa tulee uudelleen käyttää raaka-aineet ja tuotteet mahdollisimman kauan siten, että niiden arvo säilyy mahdollisimman pitkään.

Kiertotaloutta tukevia ohjauskeinoja on jo mittava joukko, mutta ne kohdentuvat ennen kaikkea kiertotalouden "ulkokaariin" eli jätepolitiikkaan, kun kiertotaloudessa materiaalivirtojen tulisi kiertää vahvemmin "jätteettömästi". Käytetyn materiaalin käyttö pitäisi tehdä neitseelliseen raaka-aineen käyttöä kannattavammaksi.

Euroopan komissio hyväksyi joulukuussa 2015 kiertotalouspaketin. Suomessa on Sitran johdolla useiden ministeriöiden ja laajan sidosryhmäjoukon kanssa valmisteltu syyskuussa 2016 julkaistu raportti Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 20162025. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii ohjauskeinojen vaikuttavuuden arviointia ja ohjauskeinojen kehittämistä, jotta kansallista päätöksentekoa ja erityisesti kiertotalouteen liittyvien politiikkatoimien määrittelyä voidaan tukea paremmin.

Hankkeen tavoitteena oli tehdä hyvin perusteltu kokonaisarvio taloudellisen ohjauksen mahdollisuuksista kiertotalouden vauhdittamisessa ja kansallisen tiekartan toimeenpanossa Suomessa.

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Magnus Simons, VTT Oy, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä