Hyppää sisältöön

Tutkimusteeman kehittämistilaisuus
Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet

17.9.2020 10.59
Uutinen

Tervetuloa yhteiskehittämään tutkimusteemaa alue- ja yhdyskuntarakenteen tulevaisuuden kehityskuluista ja niihin varautumisesta. Tilaisuudessa keskustellaan aiheeseen liittyvästä tutkimustarpeesta sekä keinoista ja mahdollisuuksista toteuttaa tutkimusta. Tilaisuus järjestetään Skypessä keskiviikkona 23.9. klo 14–16.

Tutkimuksen tarkoitus on muodostaa valtakunnallinen kokonaiskuva ja arvio alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityskuluista ja niihin liittyvistä epävarmuuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista.

Hankkeessa analysoidaan muun muassa kaupungistumiseen, digitalisaatioon, ilmastonmuutokseen, väestöön ja elinkeinorakenteen muutoksiin liittyvää kehitystä eri aluetasojen ja sektoreiden näkökulmasta. Tuloksena tunnistetaan kestävään kehitykseen pohjautuvia kehityskulkuja ja näiden kannalta olennaisia politiikkatoimia.

Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään päätettäessä mahdollisesta syksyn 2020 aikana hakuun avattavasta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietotarpeesta.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 22.9.2020 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/8F546325F10FF24B. Voit myös välittää kutsua vapaasti eteenpäin aiheesta kiinnostuneille kollegoillesi.

Lähetämme Skype-kokouslinkin ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 14:00 – 14:10 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

14:10 – 14:30 Taustaa tutkimustarpeelle, Timo Turunen, ympäristöministeriö
Mahdolliset muiden ministeriöiden näkökohdat

14:30 – 15:45 Keskustelu tutkimustarpeesta, tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä

  • relevantit tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaukset
  • suhde muuhun tutkimukseen
  • soveltuvat menetelmät

klo 15:45 – 16:00 Tilaisuudessa käydyn keskustelun yhteenveto 

Taustaa

Alue- ja yhdyskuntarakenne on muuttuva ja kehitettävä alusta, joka luo perustan väestön hyvinvoinnille ja elinoloille, toiminta- ja kehittämisedellytykset elinkeinoelämälle sekä vaikuttaa merkittävästi ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Alue- ja yhdyskuntarakenteen tulevalla kehityksellä on merkitystä sen kannalta, mitkä ovat ilmastonmuutoksen hillinnän edellytykset Suomessa.

Alue ja yhdyskuntarakenne on voimakkaassa murroksessa, ja edessä on mittavia haasteita. Ne liittyvät mm. ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen, digitalisaatioon ja aluerakenteen eriytymiseen tai COVID-19-pandemian tapaisiin äkillisiin muutoksiin ja todennäköisesti pitkävaikutteisiin heijastusvaikutuksiin. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä alue- ja yhdyskuntarakenteen tulee kestää muutoksia, sopeutua niihin ja uudistua kestävällä tavalla.

Alue- ja yhdyskuntarakenne näyttäytyy dynaamisena systeeminä, jossa kokonaisuuden kehittyminen ja toimivuus riippuu useista tekijöistä, jotka vaikuttavat toisiinsa hyvinkin monimutkaisesti ja erilaisin aikajäntein. Tarvitaan alue- ja yhdyskuntarakenteen ennakointia ja erilaisten tulevaisuuskuvien analysointia ja vaikutusten arviointia sekä niiden pohjalta visionääristä tulkintaa käytännön toimien pohjaksi tunnistamaan valintatilanteita ja tekemään valintoja. Tarvitaan seuranta- ja ennakointitietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen ohjausjärjestelmien toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen ja parempaan synergiaan.

Tutkimuksella luodaan perustaa alue- ja yhdyskuntarakenteen jatkuvasti ylläpidettävälle, valtakunnalliselle kehityskuvalle. Kehityskuva perustuu ilmiöpohjaiseen ennakointiin ja vaikutusten arviointiin, ottaen huomioon kestävän kehityksen tavoitteet ja hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia.