Ankkuritoiminnan vaikuttavuus

Käynnissä

Toteuttajat

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti KRIMO, Mixed Methods Productions MMP

Rahoitussumma

109 486 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2021–1/2022

Ankkuritoiminnan vaikuttavuuden arviointihanke on osa laajempaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia. Hanke tuottaa tietoa siitä, millaisella toiminnalla pystytään parhaiten tukemaan niitä lapsia ja nuoria, jotka oireilevat häiriökäyttäytymisellä ja alkavalla rikoskierteellä. Selvitystarpeen tuloksia käytetään Ankkuritoiminnan kehittämisen ja laajentamisen tukena.

Tutkimushankkeen tavoitteena on paitsi kuvailla kattavasti Ankkuritoiminnan toteutusta kunnissa, myös tuottaa luotettavaa tietoa Ankkuritoiminnan vaikuttavuudesta, ja siitä mihin nämä vaikutukset perustuvat. Lisäksi hanke selvittää Ankkuritoiminnan eri osapuolten kokemuksia ja niistä kumpuavia kehittämisen mahdollisuuksia. Hankkeessa kerätään kattavat kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusaineistot sekä hyödynnetään korkeatasoisia rekisteriaineistoja ja edistyneitä tilastollisia menetelmiä. Tutkimustuloksia voidaan käyttää Ankkuritoiminnan kehittämisen ja laajentamisen tukena, ja se tuottaa myös yleisemmin tietoa siitä, millaisella toiminnalla pystytään parhaiten tukemaan niitä lapsia ja nuoria, jotka oireilevat häiriökäyttäytymisellä ja alkavalla rikoskierteellä.

Ota yhteyttä:

tutkija Teemu Vauhkonen, Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO), p. 050 414 3103, etunimi.sukunimi(at)nuorisotutkimus.fi

Ankkuritoiminnan vaikuttavuuden arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä