Hyppää sisältöön

Ankkuritoiminnan vaikuttavuus

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti KRIMO, Mixed Methods Productions MMP

Rahoitussumma

109 486 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2021–5/2022

Ankkuritoiminnan vaikuttavuuden arviointihanke oli osa laajempaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia. Hanke tuotti tietoa siitä, millaisella toiminnalla pystytään parhaiten tukemaan niitä lapsia ja nuoria, jotka oireilevat häiriökäyttäytymisellä ja alkavalla rikoskierteellä. Selvityksen tuloksia käytetään Ankkuritoiminnan kehittämisen ja laajentamisen tukena.

Tutkimushankkeen tavoitteena oli paitsi kuvailla kattavasti Ankkuritoiminnan toteutusta kunnissa, myös tuottaa luotettavaa tietoa Ankkuritoiminnan vaikuttavuudesta, ja siitä mihin nämä vaikutukset perustuvat. Lisäksi hanke selvitti Ankkuritoiminnan eri osapuolten kokemuksia ja niistä kumpuavia kehittämisen mahdollisuuksia. Hankkeessa kerättiin kattavat kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusaineistot sekä hyödynnettiin korkeatasoisia rekisteriaineistoja ja edistyneitä tilastollisia menetelmiä.

Selvityksen tuloksia voidaan käyttää Ankkuritoiminnan kehittämisen ja laajentamisen tukena, ja selvitys tuotti myös yleisemmin tietoa siitä, millaisella toiminnalla pystytään parhaiten tukemaan niitä lapsia ja nuoria, jotka oireilevat häiriökäyttäytymisellä ja alkavalla rikoskierteellä.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeen tietoja on hyödynnetty ja hyödynnetään ankkuritoiminnan kehittämisessä, muun muassa ankkuritoiminnan käsikirjan päivittämisessä. Tuloksia on myös esitelty ulkomaisissa tapaamisissa ja seminaarissa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkija Teemu Vauhkonen, Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO), p. 050 414 3103, etunimi.sukunimi(at)nuorisotutkimus.fi

Ankkuritoiminnan vaikuttavuuden arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä