Hyppää sisältöön

Avaruustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus (AVARTAVA)

Päättynyt

Toteuttajat

Forefront Oy, VTT

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–3/2022

Avaruustoiminnalla on yhä suurempi strateginen merkitys yhteiskunnan toimivuudelle, kansalliselle turvallisuudelle ja eri hallinnonalojen päätöksenteolle. Satelliittipaikannus on jokaisen arkipäivää ja esimerkiksi osa kansainvälisestä televiestinnästä kulkee satelliittien kautta. Satelliittikuvia ja muuta satelliittien toimittamaa mittaustietoa käytetään sääennusteissa ja ilmatieteissä laajemminkin, metsien arvioinnissa, talvimerenkulun tukena, veden laadun arvioinnissa ja lumipeitteen seurannassa sekä maanviljelyn valvonnassa. Toisin sanoen avaruustoimintaa hyödynnetään jo nyt varsin monipuolisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Toisaalta on myös tunnistettavissa aloja, joissa mahdollisuuksiin ei ole vielä tartuttu – tai aloja, joissa teknologisen kehityksen myötä on avautumassa uusia hyödyntämismahdollisuuksia.

Kansainvälisesti aihetta on jo tarkasteltu melko kattavasti, mutta Suomen tasolla tietoa avaruustoiminnan hyödyistä ja mahdollisuuksista eri hallinnonaloilla ei ole systemaattisesti analysoitu.

Hanke pyrki osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen tuottamalla tietoa avaruustoiminnan hyödyntämisen nykytilasta, tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä pullonkauloista. Hankkeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää hallitusohjelman toteuttamisessa ja uudelleen tarkastelussa kansallisen avaruusstrategian toimeenpanossa ja päivittämisessä sekä määriteltäessä Suomen prioriteetteja Euroopan avaruusjärjestössä ja Euroopan unionin avaruusohjelmassa sekä tunnistettaessa muiden kansainvälisten verkostojen mahdollisuuksia. Lisäksi tuloksia voidaan käyttää hyödyksi myös muiden alojen strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien laadinnassa ja toteuttamisessa.

Hankkeen tavoitteena oli arvioida, miten hyvin Suomessa jo hyödynnetään avaruustoiminnan mahdollisuuksia hallitusohjelman tavoitteiden ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamisessa sekä eri hallinnonalojen päätöksenteossa. Hankkeessa tunnistettiin aloja, joilla toiminnan, tutkimuksen, seurannan ja suunnittelun tarkkuutta, tehokkuutta ja reaaliaikaisuutta on pystytty parantamaan avaruustoiminnan avulla. Lisäksi tarkasteltiin sitä, millä aloilla mahdollisuuksiin ei ole vielä tartuttu ja mitkä tekijät, pullonkaulat, mahdollisesti estävät avaruusratkaisujen hyödyntämisen tai hidastavat niiden käyttöönottoa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Vesa Salminen, p. 040 125 2370, etunimi.sukunimi(at)4front.fi

Avaruustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteyshenkilö ministeriössä