COVID-19 – Arvio pandemian hallinnan johtamisesta Suomessa

Käynnissä

Toteuttajat

NHG Finland, Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

199 555 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2021–2/2022

Jo yli vuoden kestäneen pandemian aikana johtamisessa on siis nähty erilaisia vaiheita. Alussa tarvittiin nopeaa reagointia ja kriisijohtamista tuntemattoman, potentiaalisesti kansalaisten henkiä laajasti uhkaavan viruksen levitessä Suomeen. Ensivaiheen jälkeen palattiin normaalioloihin ainakin valmiuslain mielessä, viruksesta on opittu enemmän, ja on ollut enemmän aikaa varautua uusiin aaltoihin niin testaus- ja jäljityskapasiteetin kasvattamisen, suojavarustehankintojen ja lainsäädännön kehittämisen suhteen.

Normaalioloihin palaaminen on myös tarkoittanut vahvan alueellisen toimivallan palautumista. Tässä selvityksessä muodostetaan yleiskuva kriisijohtamisesta ja sen kehittymisestä pandemian ensimmäisen aallon jälkeen ja laajennetaan ymmärrystä johtamisen onnistumisesta ja kehittämistarpeista aiempiin selvityksiin nähden. Selvityksessä laajennetaan näkökulmaa hallinnon eri tasoille ja niiden välille sekä eri sidosryhmien, kuten elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten näkökulmaan. Suomen kriisijohtamista ja päätöksentekoa ja niiden onnistumista arvioidaan myös kansainvälisten verrokkeihin kautta.

Hankkeen tavoitteena on tarkastella, miten valtioneuvoston, valtionhallinnon, aluehallinnon ja kuntien johtaminen on onnistunut pandemian hallinnassa. Tarkasteltavina pandemian hallinnan näkökulmina ovat

  1. ennakointi ja varautuminen,
  2. tilannekuvatoiminta,
  3. päätöksenteko ja sen prosessit,
  4. johtaminen,
  5. viestintä (ml. kansalaisviestintä) ja näiden toteutuminen hallinnon eri tasoilla ja niiden välillä.

Erityisenä tarkastelun kohteena ovat valtion ja aluehallinnon sekä kuntien väliset suhteet ja näiden toimivuus. Lisäksi koska tarkastelussa on ajanjakso heinäkuusta 2020 eteenpäin, kuvataan, miten pitkittyneen kriisin ja pandemian eri vaiheiden aikana johtaminen (em. näkökulmista) on muuttunut ja kehittynyt kevään 2020 kokemusten perusteella, ja millaista uudistumista siihen on syntynyt.

Ota yhteyttä:

tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, p. 050 4100 737, [email protected]

COVID-19 – Arvio pandemian hallinnan johtamisesta Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä