Hyppää sisältöön

COVID-19 – Arvio pandemian hallinnan johtamisesta Suomessa

Päättynyt

Toteuttajat

NHG Finland, Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

199 555 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2021–3/2022

Pitkään kestäneen pandemian aikana johtamisessa on nähty erilaisia vaiheita. Alussa tarvittiin nopeaa reagointia ja kriisijohtamista tuntemattoman, potentiaalisesti kansalaisten henkiä laajasti uhkaavan viruksen levitessä Suomeen. Ensivaiheen jälkeen palattiin normaalioloihin ainakin valmiuslain mielessä, viruksesta on opittu enemmän, ja on ollut enemmän aikaa varautua uusiin aaltoihin niin testaus- ja jäljityskapasiteetin kasvattamisen, suojavarustehankintojen ja lainsäädännön kehittämisen suhteen.

Normaalioloihin palaaminen on myös tarkoittanut vahvan alueellisen toimivallan palautumista. Tässä selvityksessä muodostettiin yleiskuva kriisijohtamisesta ja sen kehittymisestä pandemian ensimmäisen aallon jälkeen ja laajennettiin ymmärrystä johtamisen onnistumisesta ja kehittämistarpeista aiempiin selvityksiin nähden.

Selvityksessä laajennettiin näkökulmaa hallinnon eri tasoille ja niiden välille sekä eri sidosryhmien, kuten elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten näkökulmiin. Suomen kriisijohtamista ja päätöksentekoa ja niiden onnistumista arvioitiin myös kansainvälisten verrokkien kautta.

Hankkeen tavoitteena oli tarkastella, miten valtioneuvoston, valtionhallinnon, aluehallinnon ja kuntien johtaminen on onnistunut pandemian hallinnassa. Tarkasteltavina pandemian hallinnan näkökulmina olivat:

  1. ennakointi ja varautuminen,
  2. tilannekuvatoiminta,
  3. päätöksenteko ja sen prosessit,
  4. johtaminen,
  5. viestintä (ml. kansalaisviestintä) ja näiden toteutuminen hallinnon eri tasoilla ja niiden välillä.

Erityisenä tarkastelun kohteena olivat valtion ja aluehallinnon sekä kuntien väliset suhteet ja näiden toimivuus. Lisäksi koska tarkastelussa oli ajanjakso heinäkuusta 2020 eteenpäin, kuvattiin, miten pitkittyneen kriisin ja pandemian eri vaiheiden aikana johtaminen (em. näkökulmista) on muuttunut ja kehittynyt kevään 2020 kokemusten perusteella, ja millaista uudistumista siihen on syntynyt.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään kriisijohtamisen, pandemiahallinnan ja viestinnän kehittämisessä eri sektoreilla ja yhteisesti valtioneuvoston piirissä. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, p. 050 4100 737, [email protected]

COVID-19 – Arvio pandemian hallinnan johtamisesta Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä