Hyppää sisältöön

Digiosallisuus Suomessa

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Jyväskylän yliopisto

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–1/2022

Hankkeen tavoitteena oli luoda kattava kokonaiskuva kansallisesta tilanteesta, hyvistä käytänteistä ja eri tahojen rooleista, sekä mittaristo, jota voidaan hyödyntää digiosallisuuden arvioinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa. Hankkeessa vastattiin seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

Digiosallisuuden määritelmä, seuranta ja mittaaminen:

  • Miten digiosallisuus määritellään eri tieteenalojen (tai poikkitieteellisistä) näkökulmista?
  • Miten digiosallisuutta ja sen kehitystä voidaan seurata, mitata ja arvioida? Hankkeen toivotaan tuottavan esityksen tarkoituksenmukaisesta mittaristosta.

Digiosallisuuden tilannekuva Suomessa:

  • Millaista tietoa on saatavilla digiosallisuuden toteutumisesta Suomessa tällä hetkellä?
  • Mitä digiosallisuus tarkoittaa eri hallinnonalojen näkökulmasta? Mitkä ovat digitaalisten palveluiden mahdollisuudet ja haasteet?
  • Mitä ja miten digitalisaatio on mahdollistanut osallisuutta yhteiskunnan eri sektoreilla ja toimialueilla (esim. koulutus, työpaikat, palveluiden käyttö, asiointi, yhteisöllisyys, vaikuttaminen)?
  • Millaisia hyviä käytäntöjä digitaalisen osallisuuden edistämisen osalta voitaisiin hyödyntää ja jakaa sektoreiden ja toimialueiden välillä?
  • Miten rakennetaan tiiviimpää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa parhaista käytännöistä eri toimijoiden välillä?
  • Millä yhteiskunnallisilla keinoilla voidaan edistää digiosallisuutta? 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Olli Kuusisto, VTT, p. 040 737 0948, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Digiosallisuus Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä