Hyppää sisältöön

ECONCHANGE

Päättynyt

Toteuttajat

Demos Helsinki, OECD, BIOS-tutkimusyksikkö

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2022–4/2023

Talousjärjestelmiin ympäri maailmaa kohdistuu paljon paineita eri syistä. Viimeaikaisista kehityksistä globaali koronapandemia on johtanut merkittävään valtioiden puuttumiseen taloudelliseen toimintaan, ja kasvattanut julkisen sektorin osuutta taloudessa. Kriisi on myös tuonut esiin markkinoiden toimintaan liittyviä puutteita ja kysymyksiä valtion ja julkisen sektorin roolista talousjärjestelmässä.

Ukrainan sota luo osaltaan painetta kasvattaa julkisen vallan roolia yhteiskunnissa. Pidemmän aikavälin muutospaineita luovat ilmastokriisin torjunta, oikeudenmukaisen digitalisaation mahdollistaminen, ikääntyvän väestön terveyden turvaaminen, julkisen talouden kestävyys, geopoliittisen paradigman muuttaminen ja sosioekonomisen eriarvoisuuden torjuminen. Nämä toisiinsa kytkeytyvät ilmiöt luovat painetta tarkastella uudelleen valtion roolia taloudessa sekä niitä kyvykkyyksiä, rakenteita, prosesseja ja toimintamalleja, joilla se pyrkii vastaamaan käynnissä oleviin murroksiin.

Keskeinen kysymys on, onko julkisen sektorin entistä suurempi rooli taloudessa pysyvä vai tilapäinen ilmiö. Taloustieteen valtavirtanäkemyksen mukaan julkisen vallan puuttuminen markkinoiden toimintaan tulisi sen rajata vain tiettyihin erikoistapauksiin. Onko talouden perustekijöissä tai näköpiirissä olevissa globaaleissa haasteissa kuitenkin erotettavissa tekijöitä ja mekanismeja, jotka puoltavat aikaisempaa suurempaa ja pidempiaikaista julkisen vallan interventiota talouteen?

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa pääministerin johtamalle talousneuvostolle sekä keskeisille ministeriöille tietoa talousjärjestelmään kohdistuvista muutospaineista sekä niiden mahdollisista vaikutuksista julkisen sektorin roolin kasvuun taloudessa. Tavoitteena oli ymmärtää, miten muutospaineet vaikuttavat Suomen kaltaiseen Pohjoismaahan sekä mitä valtion kasvava rooli tarkoittaisi esimerkiksi talouskasvun, verotuksen, tuloerojen sekä valtiolta edellytettävien kyvykkyyksien kannalta.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Juha Leppänen, Demos Helsinki, p. 040 700 6585, etunimi.sukunimi(at)demoshelsinki.fi

Talousjärjestelmän muutospaineet ja valtion rooli taloudessa

Yhteyshenkilö ministeriössä