Hyppää sisältöön

Ennakointi ja tulevat sukupolvet lainsäädännössä (Foresight and Future Generations in Law-Making FORGE)

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto, Åbo Akademi

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2022–11/2022

Kestävän kehityksen tavoitteet edellyttävät ennakointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä lainsäädäntötarpeiden tunnistamisessa ja lainsäädännön vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi ne edellyttävät tulevien sukupolvien intressien ja oikeuksien huomioimista lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa, myös parlamentaarisessa lainsäädäntötyössä. Nämä kehittämistarpeet on tunnistettu monissa kehittyneissä demokratioissa sekä myös EU:ssa.

Vertailevasta näkökulmasta Suomessa on jo erittäin kehittynyt valtiollinen ennakointijärjestelmä, mutta tulevien sukupolvien huomioiminen lainsäädäännössä edellyttää ennakoinnin, lainvalmistelun sekä myös poliittisen päätöksenteon käytäntöjen kehittämistä edelleen. Ennakoinnin ja tulevien sukupolvien huomioimiseen tähtäävien käytäntöjen kehittäminen edellyttää monitieteistä tutkimusta, jossa hyödynnetään tulevaisuuden tutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja oikeustieteellistä asiantuntemusta.

Hankkeessa analysoitiin tulevien sukupolvien moraalista, juridista ja poliittista asemaa sekä pyrittiin selvittämään tulevien sukupolvien oikeuksien perustaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Hankkeessa kartoitettiin ja vertailtiin ennakoinnin ja tulevien sukupolvien huomioimisen käytäntöjä kehittyneissä demokraattisissa valtioissa sekä EU:ssa. Kartoituksen perusteella pyrittiin määrittelemään parhaita kansainvälisiä käytäntöjä ennakointitiedon hyödyntämiseen lainvalmistelussa sekä tulevien sukupolvien intressien ja oikeuksien turvaamiseen poliittisessa päätöksenteossa yleisemmin.

Lisäksi hankkeessa kartoitettii ennakoinnin sekä tulevien sukupolvien huomioimisen nykytilaa Suomessa sekä tunnistettiin ongelmakohtia suomalaisen lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa. Hankkeen tavoitteena oli tarjota konkreettisia kehittämisehdotuksia siitä, miten suomalainen ennakointi- ja päätöksentekojärjestelmä voisi jatkossa paremmin huomioida tulevia sukupolvia.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

professori Maija Setälä, Turun yliopisto, p. 040 518 9445, maiset(at)utu.fi

Tulevien sukupolvien huomioiminen lainvalmistelussa

Yhteyshenkilö ministeriössä