Hyppää sisältöön

Ensimmäinen COVID-19 -tutkimuskatsaus ilmestynyt

19.8.2020 13.09
Uutinen

Valtioneuvoston kanslian tuottama COVID-19 -tutkimuskatsaus koostaa koronakriisiin liittyviä uusimpia tutkimustuloksia maailmalta ja Suomesta tiiviisti ja informatiivisesti valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön. Katsauksen tavoitteena on vahvistaa ajankohtaisen tutkimustiedon välittymistä päätöksentekijöiden tietoon ja luoda näkymää viimeisimpään tutkimukseen.

”Katsaus tarkastelee COVID-19-pandemiaan liittyvää tutkimusta laaja-alaisesti eri näkökulmista. Yksittäisten tärkeiden tutkimustulosten ohella katsauksen luoma kokonaisuus toivottavasti tuo lisäarvoa. Katsauksen tavoitteena on myös tuoda jatkuvaa ja kumuloituvaa näkymää siihen missä tutkimus menee”, kertoo tiedeasiantuntija Antti Pelkonen valtioneuvoston kansliasta.

Tutkimuskatsaus jäsentyy kymmeneen koronakriisiin liittyvään osa-alueeseen, joilta kaikilta katsaukseen nostetaan noin viisi merkittävää uutta tutkimusta ja tutkimustulosta: COVID-19 -infektio, pandemian muut terveysvaikutukset, talous ja elinkeinoelämä, eriarvoistuminen, koulutus ja oppiminen, teknologia ja innovaatiot, ympäristö ja kestävä kehitys, kansainväliset suhteet, EU ja turvallisuus, ihmiset ja käyttäytyminen sekä resilienssi ja ennakointi.

Kunkin osa-alueen tutkimuksen seuraamisesta ja raportoinnista katsaukseen vastaavat osa-alueille nimetyt tutkijat. COVID-19 -tutkimuskatsaus ilmestyy kahden viikon välein elo-, syys- ja lokakuussa.

Jos haluat katsauksen jatkossa suoraan sähköpostiisi, voit ilmoittautua jakelulistalle osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/4A9939F01212A99D.

Palautetta tutkimuskatsauksesta voit lähettää osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ab82b97e-36ba-4aa2-a9ba-0bc57c4ccdbc?displayId=Fin2056180.