Hyppää sisältöön

EU-aloitteiden vaikutusten arvioinnin tehostaminen

Päättynyt

Toteuttajat

Frisky & Anjoy Oy, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

49 150 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2014 – 12/2014

EU vaikuttaa keskeisesti Suomen lainsäädäntöön ja siten kansalaisten ja yritysten toimintaan. EU-aloitteiden vaikutuksia ei kuitenkaan ole arvioitu Suomessa systemaattisesti.

Hanke kehitti EU-vaikutusten arviointimallin, joka mahdollistaa Suomen tehokkaamman vaikuttamisen EU-päätöksentekoon.

Hankkeen tavoitteena oli:
1) kartoittaa vaikutusarviointikäytäntöjä keskeisissä EU-instituutioissa (komissio, parlamentti, neuvosto) sekä eräissä muissa EU-maissa (Alankomaat, Iso-Britannia, Saksa, Ruotsi ja Viro),
2) analysoida EU-vaikutusten arviointikäytänteitä Suomessa eri hallinnonaloilla ja etujärjestöissä,
3) selvittää, millaiset valmiudet suomalaisilla yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla olisi laatia EU-vaikutusten arviointeja sekä
4) luoda kansallinen EU-vaikutusten arviointimalli.

Mikäli selvityksessä esitetty EU-vaikutusten arviointijärjestelmä otetaan käyttöön, tehostaisi se ennakoivaa EU-vaikuttamista sekä vahvistaisi Suomen näkemysten ja erityisintressien huomioon ottamista EU-päätöksenteossa ja kansallisessa EU-politiikassa.

Ota yhteyttä:
Petri Uusikylä, Partner / Frisky & Anjoy, 050-521 7500, [email protected]

EU-aloitteiden vaikutusten arviointien tehostaminen