Hyppää sisältöön

Eurooppa suurvaltakamppailun myllerryksessä: Suomen vaihtoehtojen ja riskien kartoittaminen geotaloudellisessa kilpailussa

Päättynyt

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti, VTT, ETLA

Rahoitussumma

139 991 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–2/2022

Globaali keskinäisriippuvuus ja sitä ilmentävä globaali kauppajärjestelmä on viime vuosikymmeninä nähty pääasiallisesti rauhaa ja vakautta edistävinä tekijöinä. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kiihtyvä suurvaltakamppailu uhkaa kuitenkin haastaa tätä käsitystä. Tässä nousevassa voimapolitiikan ja kansallisen turvallisuuden kontekstissa ”talous on turvallisuutta” ja siten se, mikä aiemmin koettiin keskinäisriippuvuudeksi, nähdään nyt riippuvuutena, joka tekee kansallisvaltion haavoittuvaiseksi toisten haitalliselle vaikuttamiselle. Tuloksena on kilpailullinen turvallisuus, jossa geoekonomia – taloudellisten toimintojen hyödyntäminen poliittisten päämäärien saavuttamiseksi – korostuu.

Kuten 5G-verkkoteknologian ympärillä vellova keskustelu osoittaa, tämä kilpailullinen turvallisuus on ulottunut myös teknologia-alalle, jossa strategisen autonomian ja kontrollin merkitys näyttää olevan alati kasvava. Vaikka kilpailu teknologian strategisesta hallinnasta on kuumimmillaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ei sen vaikutuksilta voi välttyä kukaan. Myös Eurooppa, Suomi ja näillä aloilla toimivat yritykset ovat alttiita geoekonomisille riskeille, joilla saattaa olla suurta merkitystä markkinoille pääsyn ja niillä toimimisen kannalta.

Tästä syystä tarvitaan parempaa ymmärrystä tähän teknologiakilpailuun liittyvistä keskinäisriippuvuuksista ja haavoittuvuuksista sekä kehittyneempiä tapoja tunnistaa ja arvioida geoekonomisia riskejä.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen suurvaltakilpailuun liittyviä geoekonomisia uhkia ja mahdollisuuksia Euroopan unionille ja eritoten Suomelle, sekä arvioida tähän liittyviä toimintavaihtoehtoja.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

ohjelmajohtaja Mikael Wigell, Ulkopoliittinen instituutti, p. 040 583 1371, etunimi.sukunimi(at)fiia.fi

Selvitys suurvaltojen taloudellisen ja teknologisen kilpailun vaikutuksista

Yhteyshenkilö ministeriössä