Hyppää sisältöön

Geopolitiikka muuttaa toimintaympäristöä – Mitä tekee Suomi?

Käynnissä

Toteuttajat

Etlatieto Oy

Rahoitussumma

248 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/20243/2025

Uutta tietoa tarvitaan siitä, mitkä ovat keskeiset Suomeen vaikuttavat globaalit muutostrendit. Muuttuneessa maailmantilanteessa tarvitaan myös tilannekuva siitä, mitkä ovat keskeiset riippuvuutemme muista maista ja mitä yritykset itse ovat riippuvuuksille mahdollisesti tekemässä haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Avoin kysymys on se, miten Suomen elinkeinopolitiikan tulisi reagoida muuttuneeseen tilanteeseen ja mitä politiikkatoimia voi ja kannattaa tehdä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi muuttuneessa tilanteessa.

Viime vuosina globaali toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. Jännitteet eri alueiden välillä ovat kasvaneet. Ukrainassa käydään täysimittaista sotaa. Koronakriisi paljasti puolestaan monimutkaisten arvoketjujen haavoittuvuuden kriisitilanteessa. Samaan aikaan on meneillään on vihreä siirtymä pois fossiilisesta energiasta, mikä vaatii jättimäisiä investointeja. Näihin kytkeytyy eri maissa toteutettava teollisuuspolitiikan esiinmarssi, jonka varjolla tehdään myös protektionistisia toimia.

Uusi tilanne haastaa Suomen ja Suomessa toimivat yritykset. Ei ole lainkaan selvää, miten muutokset vaikuttavat erilaisiin yrityksiin. Osa voi olla hyötyjiä ja osa puolestaan kärsijiä. Globaalit muutostekijät vaikuttavat myös Suomen elinkeinopolitiikkaan. Suomessa on pitkään harjoitettu horisontaalista elinkeinopolitiikkaa sen sijaan, että pyrittäisiin voittajien valintaan. Mutta jos muut maat sitä tekevät, niin miten Suomen tulisi vastata ja millä keinoin? Muutama vuosi sitten EU julkisti ohjelman nimeltään avoin strateginen autonomia. Vielä ei ole ollenkaan selvää, mitä kaikkea se tulee sisältämään, miten Suomi siitä parhaiten hyötyisi ja millaisilla omilla politiikkatoimilla Suomen tulisi reagoida.

Yritysten toimintaympäristö on muuttumassa merkittävästi, kun geopolitiikka, maiden välinen valtataistelu ja riippuvuuksien pienentäminen muuttavat globaalin kilpailun pelisääntöjä. Tavoitteena on vastata kysymykseen, mitä tämä tarkoittaa Suomen harjoittaman elinkeino- ja yhteiskuntapolitiikan kannalta ja tarjoamme näihin politiikkalohkoihin liittyviä suuntaviivoja Suomen ”optimaaliselle” kansalliselle strategialle uudessa toimintaympäristössä.

Hankkeen tavoitteena on siis hyödyttää päätöksentekijöitä ratkaisuissa, joihin liittyy globaalin toimintaympäristön muutos ja geopolitiikka. Hankkeessa tuotetaan relevanttia uutta tietoa globaaleista muutostrendeistä, arvoketjujen muutoksista ja Suomen haavoittuvuuksista.

Hankkeessa pyritään selvittämään, millaisia riippuvuuksia Suomella on, miten ne kohdistuvat eri toimialoihin ja missä on geopolitiikan kannalta suurimmat riskit. Samalla pyritään selvittämään myös Suomen vahvuuksia erityisesti vihreän siirtymän näkökulmasta. Hankkeessa selvitetään myös sitä, millainen kytkös on vihreän siirtymän, arvoketjumuutosten ja geopolitiikan välillä. Näihin kytkeytyvät myös eri maissa ja alueilla tehtävät teollisuuspoliittiset toimet.

Hankkeen tuottamien tulosten perusteella tavoitteena on tehdä johtopäätöksiä siitä, millä talous- ja elinkeinopolitiikan toimilla voisi ja kannattaisi edistää yritysten kilpailukykyä sekä vähentää Suomen talouden haavoittuvuutta.

Ota yhteyttä:

Toimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö, Etlatieto Oy, p. 046 8510501, jyrki.ali-yrkko(at)etla.fi

Talous- ja teollisuuspolitiikan globaalit muutostekijät

Yhteyshenkilö ministeriössä