Hyppää sisältöön

Hanke selvitti keinoja tukea tietopohjaista päätöksentekoa

Julkaisuajankohta 30.3.2017 9.28
Tiedote

Tänään julkaistun selvityksen mukaan yhteiskunnallisten päätösten valmistelun tulisi olla mahdollisimman avointa. Tällöin alan asiantuntijat voisivat tarjota aiempaa kohdennetummin tietoa valmistelun tueksi. Tavoitteena on vastakkainasettelun vähentäminen ja parempi jaettu ymmärrys.

Tietotyö on tiedon keräämiseksi, jalostamiseksi, parantamiseksi ja välittämiseksi tehtävää työtä. Hankkeessa tarkasteltiin sitä, miten tieto sidotaan päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa. Tietoa ei aina käytetä, vaikka sitä olisi tarjolla. 

Keinona tiedon laadun varmistamiseksi tutkijat ehdottavat asioiden avointa arviointia tutkimushavaintojen perusteella. Myös päätöksenteossa esitetyt väitteet pitäisi perustella kattavammin. Näitä käytäntöjä tulisi hyödyntää myös yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Yhteiset tietokäytännöt tutkimuksessa ja päätöksenteossa (YHTÄKÖYTTÄ)-hankkeessa selvitettiin keinoja, joilla tuetaan kokonaisvaltaista tietopohjaista päätöksentekoa ja hyödynnetään seuranta-, tieto-, arviointi- ja tutkimusaineistoja nykyistä paremmin.

Hankkeessa tehtiin kirjallisuuskatsaus, haastateltiin kymmeniä hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita sekä toteutettiin useita maahanmuuttoon liittyviä kokeiluja, joilla kerättiin kokemuksia uusista käytännöistä. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja muut toimijat olivat Oxford Research Oy ja Open Knowledge Finland ry.

Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.

Raportti: Tiedon sitominen päätöksentekoon

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta: tietokayttoon.fi

Lisätiedot: johtava tutkija Jouni Tuomisto, THL, p. 029 524 6305, jouni.tuomisto(at)thl.fi