Hyppää sisältöön

Hiilineutraalisuustavoitteen vaikutukset sähköjärjestelmään

Päättynyt

Toteuttajat

AFRY Management Consulting

Rahoitussumma

134 311 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2020–1/2021

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on asettanut Suomelle kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi eri sektorit ovat laatimassa vähähiilitiekarttoja, joissa tunnistetaan keinot sektorikohtaisesti siirtyä kohti hiilineutraalisuustavoitetta. Kevään 2020 aikana valmistellut energiaintensiivisen teollisuuden tiekartat osoittavat, että sähkön tarve tulee kasvamaan merkittävästi keskeisillä teollisuussektoreilla Suomessa, ja myös muilla sektoreilla, kuten liikenteessä ja lämmityksessä, päästöjen vähentäminen nojaa vahvasti sähköön.

AFRYn Energiateollisuus ry:lle tekemän energiateollisuuden tiekarttaselvityksen perusteella sähköntuotannossa Suomella on hyvät mahdollisuudet lisätä runsaasti päästötöntä sähköntuotantoa ja olla mahdollistamassa hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista. Päästötön sähköntuotanto nojaa vahvasti sääriippuvan tuulivoiman tuotannon lisäämiseen, pienemmässä määrin aurinkoenergiaan, sekä ydinvoimaan. Säädettävää sähköntuotantoa on järjestelmässä yhä vähemmän, sillä osa nykyisestä CHP-kapasiteetista poistuisi tullessaan teknisen käyttöikänsä päähän. Samassa AFRYn selvityksessä onkin todettu, että hiilineutraalisuustavoitetta tukeva sähköjärjestelmä tulisi tehon riittävyyden ja järjestelmän säädettävyyden kannalta merkittäviin ongelmiin, mikäli kasvavaan kulutukseen vastataan ainoastaan säätämättömällä kapasiteetilla eikä järjestelmään löydetä merkittäviä määriä uusia jouston lähteitä.

Yhtenä mahdollisuutena sähköjärjestelmän toiminnan parantamiselle voidaan pitää sektori-integraatiota, jolloin mm. lämmitys- ja liikennesektorit integroituvat sähköistymisen myötä tiiviimmin sähköjärjestelmään. Sähköistyminen liikenteessä sekä kiinteistöjen suorassa lämmityksessä ja kaukolämmön tuotannossa myös tuo lisää painetta sähköjärjestelmälle, mutta älykkäällä järjestelmien ohjauksella muut sektorit voivat tarjota tärkeää joustoa ja varastointikeinoja sähköjärjestelmälle.

Selvityshankkeessa laadittiin ja tarkasteltiin eri skenaarioita sähkön tuotannon, kulutuksen ja tuonnin kehittymiselle vuoteen 2040 huomioiden mm. tärkeimpien kulutusryhmien sähköenergian ja tehontarpeen kehittyminen, sähköntuotannon mahdolliset kehityskulut, kehitykseen keskeisesti vaikuttavat kustannusvaikuttimet sekä teknologioiden kehittyminen.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (29.1.2021).

Ota yhteyttä:

johtaja Ville Miettinen, AFRY Management Consulting Oy, p. 040 536 1890, etunimi.sukunimi(at)afry.com

Hiilineutraalisuustavoitteen vaikutukset sähköjärjestelmään

Yhteyshenkilö ministeriössä