Hyppää sisältöön

Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics, Åland Statisk- och Utredningsbyrå ÅSUB

Rahoitussumma

99 770 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2020–11/2020

Hallituksen ilmastopoliittisena tavoitteena on täydellinen hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Tämän takia keskeisiä ilmastopolitiikkaa linjaavia strategioita päivitetään parhaillaan. Näissä strategioissa on toistaiseksi jätetty sosiaaliseen kestävyyteen läheisesti kytkeytyvät vaikutukset kotitalouksien tulonjakoon vähäisemmälle huomiolle, vaikka oletetut tai todennetut tulonjakovaikutukset voivat vaikuttaa ilmastopolitiikan yleiseen hyväksyttävyyteen. Siksi niiden huomioon ottamien jo toimien suunnitteluvaiheessa on tästä syystä tärkeää ja vaatii aiheeseen liittyvän tutkimustiedon lisäämisen.

Hanke tuotti uutta tietoa ilmastopolitiikan tulonjakovaikutuksista hyödynnettäväksi ilmastopolitiikan valmistelussa. Sen keskeinen tuotos on kvantitatiivinen analyysi ohjauskeinojen tehokkuudesta sekä mahdollisista eri kompensaatiovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Tätä täydentää laadullinen analyysi tuloksiin liittyvistä epävarmuustekijöistä. 

Hankkeen julkaisut:

Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset -infograafi

Ota yhteyttä:

tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus PTT, p. 040 641 5732, olli-pekka.ruuskanen(at)ptt.fi 

Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä