Hyppää sisältöön

Kansa osaa, sopeutuu ja muuntaa! Paikallinen kansalaistoiminta yhteiskunnan resilienssin lisääjänä

Käynnissä

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Demos Helsinki

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–3/2025

Kansalaisyhteiskuntaan, paikallisiin yhteisöihin ja niiden osaamiseen perustuva toiminta on tärkeää paitsi demokratian ja hyvinvoinnin kannalta, myös olennainen muutosvoima kohti muutosjoustavaa eli resilienttiä yhteiskuntaa. Kansalaistoiminta lisää merkittävästi myös paikallisten yhteisöjen ja yksilöiden resilienssiä.

Vaikka hyvää tutkimusta aiheesta on, tarvitaan tuoretta tutkimusta valottamaan paikallisiin yhteisöihin liittyvän kansalaistoiminnan merkitystä, vaikuttavuutta ja toimintamahdollisuuksia resilienssin näkökulmasta ja erityisesti sitä, millaisina nämä näyttäytyvät erilaisilla alueilla ja kunnissa Suomessa. Hankkeen asetelmassa uutta ja innovatiivista onkin kansalaistoiminnan yhdistäminen aluetarkasteluun. Yhteiskunnan rakenteelliset ja ympäristölliset muutokset haastavat niin julkista hallintoa kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoita kehittämään toimintaansa.

Tutkimusta ja vuorovaikutusta tarvitaan kehittämään julkisen hallinnon tukea a paikallisen kansalaistoiminnan voiman vahvistamiseksi. Tarvitaan sekä kokonaiskuva että myös useampi erilliskuva Suomesta siitä, miten julkinen hallinto eri alueilla rakenteilla ja taloudellisella tuella vastaa paikallisen kansalaistoiminnan tarpeisiin ja miten rakenteita, taloudellista tukea ja toimintamalleja tulisi kehittää, jotta kansallistoiminnassa voidaan entisestään vahvistaa paikallisten yhteisöjen ja kansalaisten resilienssiä.

Hankkeen ensimmäinen päätavoite on muodostaa kokonaiskuva siitä, miten julkinen hallinto eri alueilla nykyisillä rakenteilla ja taloudellisella tuella vastaa paikallisen kansalaistoiminnan tarpeisiin. Toinen päätavoite on selvittää, miten rakenteita ja taloudellista tukea tulisi kehittää, jotta paikallisten yhteisöjen ja kansalaisten resilienssiä voitaisiin vahvistaa. Kolmas päätavoite on kehittää suosituksia julkiselle hallinnolle paikallisen kansalaistoiminnan tukemiseksi. Työn tulosten on tarkoitus hyödyttää laajasti eri hallinnonaloja kansalaistoiminnan edistämisessä ja kehittämisessä. 

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 109, etunimi.sukunimi(at)syke.fi