Hyppää sisältöön

Kohti laadukasta lainvalmistelua

Käynnissä

Toteuttajat

Frisky & Anjoy Oy, Itä-Suomen yliopisto, Forefront Oy

Rahoitussumma

184314 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2021–12/2022

Tällä hetkellä Suomessa ei ole lainvalmisteluprosessille tai sen laadulle yhteisesti vahvistettuja indikaattoreita tai muita sovittuja tarkastelukehikkoja, joiden avulla lainvalmistelun laatua voitaisiin kuvata ja mitata kattavasti. Vaikka tietoa lainvalmistelun laadusta ja sen puutteista on olemassa, ei tutkimus- ja seurantatietoa ole kerätty systemaattisesti. Jotta lainvalmistelun laadun kehitystä voidaan seurata pidemmällä aikavälillä, on laatuindikaattoreiden kehittäminen ja käyttöönotto tarpeellista.

Tavoitteena on koota aihetta koskeva kotimainen ja kansainvälinen tutkimustieto ja ohjeistus, selvittää hyvän lainvalmisteluprosessin keskeisiä ominaisuuksia ja laatia näiden pohjalta ehdotus indikaattoreiksi, joilla voidaan arvioida lainvalmisteluprosessin laatua. Indikaattoreiden perusteella kartoitetaan suomalaisen lainvalmisteluprosessin nykytilaa vahvuuksineen ja heikkouksineen. Lisäksi tehdään näiden havaintojen pohjalta ehdotuksia paremman lainvalmisteluprosessin kehittämiseksi.

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy, p. 040 5777 516, etunimi.sukunimi(at)frisky.fi

Lainvalmisteluprosessin laatuindikaattorit

Yhteyshenkilö ministeriössä