Hyppää sisältöön

Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI)

Päättynyt

Toteuttajat

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk), Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, professori emeritus Ari Salminen

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–11/2020

Korruption seurantaa täydentävien määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden tarve liittyy korruption riskitekijöiden ja erityispiirteiden hahmottamiseen vaikeasti tunnistettavilla rakenteellisen korruption osa-alueilla. Niitä ovat erityisesti suomalaisen korruption riskikohteet: julkiset hankinnat, poliittinen toimintaympäristö sekä rakennusala ja yhdyskuntasuunnittelu. 

Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI) -projektin tarkoituksena oli kartoittaa ja kehittää Suomeen soveltuvia korruption määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita säännöllisen seurannan pohjaksi. Kohteena olivat rakenteellisen korruption osa-alueista erilaiset epäeettiset päätöksenteon ja vaikuttamisen muodot sekä eräiden taloudellisesti merkittävien kohteiden korruptointi yhteiskunnassa (tarjouskilpailut, poliittisen toiminnan rahoitus sekä urheiluun liittyvä korruptio). Hankkeessa kartoitettiin korruption seurannan menetelmiä ja indikaattoreita aluksi kirjallisuuden, kyselyjen ja tilastojen avulla. Indikaattoreiden valintaa, pilotointia ja arviointia tukivat projektiryhmän asiantuntemuksen ohella myös mediaseuranta, asiantuntijakyselyt, työpajat ja teemahaastattelut.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Vesa Muttilainen, Poliisiammattikorkeakoulu, p. 0295 483 809, etunimi.sukunimi(at)poliisi.fi 

Suomen maakontekstiin sopivat korruptioindikaattorit ja tiedonkeruu

Yhteyshenkilö ministeriössä