Hyppää sisältöön

Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työmarkkinatuen ehtona. Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisterien, oppilaitosten, työvoimahallinnon ja nuorten näkökulmista

Päättynyt

Toteuttajat

Nuorisotutkimusverkosto, KELA, THL

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 11/2020–1/2022

Työmarkkinoiden osaamisvaatimukset kasvavat ja pelkän peruskoulun varassa olevien henkilöiden työllisyys on heikompaa kuin muiden. On välttämätöntä, että peruskoulun (ja lukion) päättäviä nuoria kannustetaan ja ohjataan hakeutumaan toisen asteen opintoihin tai jatko-opintoihin. Erityisen tärkeää on ohjata ja kannustaa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia vailla ammatillista koulutusta olevia nuoria (ns. NEET-nuoria) takaisin opintojen pariin.

Yhtenä aktivointikeinona nuoret, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, ovat työttömyysturvan ehtona velvoitettuja hakemaan vuosittain vähintään kahta syyslukukaudella alkavaa opiskelupaikkaa (työttömyysturvalaki 1290/2002, 13 §). Toimiakseen tehokkaasti hakeutumisvelvoitteen pitäisi kannustaa nuoria hakeutumaan aloille, joihin nuorilla on motivaatio, valmiudet suorittaa tutkinto ja jatkaa työhön kyseisellä alalla. Muuten velvoitteella on riski lisätä koulutuksen keskeyttämistä, kuormittaa hakujärjestelmää ja oppilaitoksia ja aiheuttaa kustannuksia. Velvoite lisää myös riskiä, että oppilaitoksiin pyrkii opiskelijoita, joiden valmiudet opiskeluun eivät ole riittävät.

Tässä tutkimushankkeessa tarkasteltiin koulutukseen hakeutumisvelvoitteen tarkoituksenmukaisuutta rekisteriaineistojen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista. 

Hankkeen tavoitteena oli tutkia, toimiiko työttömyysturvalain (1290/2002) hakuvelvoite tarkoituksenmukaisesti eli lisääkö se nuorten tutkintojen suorittamista ja työhön hakeutumista. Päätavoitteeseen liittyen samalla arvioitiin hakuvelvollisuuden 25-vuoden ikärajan tarkoituksenmukaisuutta. Toisena tavoitteena oli tuottaa hakuvelvollisuuden kehittämisen kannalta olennaista tietoa (haettavien koulutusvaihtoehtojen määrä, koulutusaste).  Lisäksi tavoite oli tuottaa tietoa nuorten näkemyksistä ja kokemuksista hakuvelvoitteesta sekä nuorten yleisesti että haavoittuvassa asemassa olevien nuorten näkökulmista. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkimuspäällikkö Lotta Haikkola, Nuorisotutkimusverkosto, p. 044 4165 300, etunimi.sukunimi(at)nuorisotutkimus.fi

Koulutusta vailla olevat nuoret: opiskelupaikan haku ja työttömyysetuudet

Yhteyshenkilö ministeriössä