Hyppää sisältöön

Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen (KUNIT)

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Oulunkaaren kuntayhtymä

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–1/2019

Hanke selvitti kuntien henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisoinnin säästöpotentiaalin suuruutta ja kartoitti niitä toimenpiteitä, joita säästöpotentiaalin toteuttaminen kunnissa edellyttää. Tämän lisäksi hahmoteltiin ehdotusta menetelmäksi, jonka avulla kunnan henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisaation (ml. ohjelmistorobotiikka) taloudellista vaikuttavuutta voidaan mitata ja seurata; sekä näkemystä siitä, mihin valtion kannustintuki tulisi kohdistaa. 

Hankkeessa selvitettiin lisäksi kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittämistä, digitalisaation mahdollistamaa toimintaprosessien uudistamista sekä säästöpotentiaalia seuraavien kolmen toiminta-alueen osalta:

  • kunnan lupamenettelyjen sähköistäminen,
  • varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen kokonaisuuden optimointi ja
  • kuljetusten optimointi.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa systemaattista ja vertailukelpoista tietoa kannustinjärjestelmän valmistelua koskevan päätöksenteon tueksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin sekä tuloksista kertovaan tiedotteeseen (23.1.2019).

Ota yhteyttä:

Maarit Tihinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, p. 040 7609 578, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Reformit Kuntien digitalisaatiota koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä