Kuntien viranomais- ja valvontatoiminnot: selvitys kokonaisuudelle edullisesta organisoitumisesta

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2015 – 12/2016

Hankkeen tarkoituksena oli esittää ratkaisumalleja ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon nykyistä tehokkaammaksi organisoimiseksi. 

Hankkeessa tutkittiin, millaisia vaihtoehtoja kuntien viranomais- ja valvontatehtävien organisointiin on. Erityisesti keskityttiin ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan tehtäviin.

Tarkoituksena oli selvittää, mikä on tehtävien paras organisointitapa, sillä nyt eri toimijoiden tehtävät ovat melko pieniä ja toisistaan erillään. Hankkeen tavoitteena on luoda malli kokonaisvaltaisemmalle organisoinnille. 

Hankkeessa selvitettiin, mitä hyötyjä ja haittoja isommiksi yksiköiksi järjestäytymisessä on tietyn toimialan tehtävien toteuttamisen kannalta. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö, 050 557 0578, [email protected]

Kuntien viranomais- ja valvontatehtävien organisoinnin vaihtoehdot

Yhteyshenkilö ministeriössä