Hyppää sisältöön

Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa

Päättynyt

Toteuttajat

Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto

Rahoitussumma

130 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2017–3/2018

Suomen kyberturvallisuusstrategia julkaistiin 2013. Siihen liittyvä uusi päivitetty toimeenpano-ohjelma 20172020 hyväksyttiin Turvallisuuskomiteassa 10.4.2017. Päivitetty toimeenpano-ohjelma sisältää 22 toimenpidettä, joihin lukeutuvat seuraavat toimenpiteet:

  • Strateginen johtajuus on määritetty (nro 1),
  • valtionhallinnon kyberturvallisuuden johtamisen malli on luotu ja organisoitu (nro 2),
  • julkisen hallinnon kyberhäiriötilanteiden operatiivinen hallintamalli on toteutettu ja toiminnassa (nro 3) ja
  • toimeenpano-ohjelman seurantamittaristo on luotu (nro 7).

Helmikuussa 2017 julkaistussa valtioneuvoston selvityksessä ”Suomen kyberturvallisuuden nykytila, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi” todetaan, että: ”Kyberturvallisuuden kokonaisvaltainen, koko yhteiskunnan eri kybertoiminnot kattava ja yhdistävä, johtajuuden epämääräisyys ja puuttuminen nousivat tutkimuksessa vahvasti esille. Johtopäätöksenä voi todeta, että strategisen johtajuuden selkeyttäminen ja vahvistaminen ovat hyvin oleellinen asia Suomen kyberturvallisuuden vision saavuttamisen varmistamisessa.”

Selvityshankkeessa laadittiin toimenpide-ehdotuksia yhteiskunnan ja julkisen hallinnon strategisen kyberturvallisuuden varautumisen, kyberturvallisuuden tilan mittaamisen ja laajalti vaikuttavien kybertoimintaympäristöä koskevan häiriötilanteiden hallintaan.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (29.3.2018)

Ota yhteyttä:

Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto, p. 0400 248 080, martti.lehto(at)jyu.fi, Jarno Limnéll, Aalto-yliopisto, p. 040 527 6173, jarno.limnell(at)aalto.fi

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä