Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten terveyttä/hyvinvointia edistävät palvelut sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyönä eri maissa

Päättynyt

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–4/2018

Lasten ja lapsiperheiden palvelut ovat hajanaisia ja työntekijöiden yhteistoiminta on riittämätöntä. Tieto ammattilaisten ja viranomaisten välillä ei kulje sujuvasti. Nämä heikentävät palvelujen vaikuttavuutta ja lisäävät erityispalvelujen käyttöä, eivätkä tarjoa lapsille ja perheille tukea ajoissa. Puutteita on myös lapsen kohtaamisessa sekä hänen mielipiteensä selvittämisessä. Suurimmat ongelmat ilmenevät tilanteissa, joissa lapsi, nuori tai perhe tarvitsee useita palveluja. Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanke pyrkii korjaamaan palvelujärjestelmän puutteita. Kehittämistyössä pyritään kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja pysyvään muutokseen. Suunnitelman mukaan kehittämisessä otetaan huomioon myös kansainväliset kokemukset toimintamalleista, joissa lasten, nuorten ja perheiden palvelut toimivat kokonaisuutena. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten joissakin maissa  (Skotlanti, Hollanti, Pohjoismaat, Australia ja Uusi-Seelanti) lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut järjestetään eri hallintokuntien (mm. sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyönä). Hankkeessa tarkasteltiin, miten tietyissä maissa nämä palvelut on järjestetty siten, että ne ottavat huomioon palvelujen kokonaisuuden ja niin, että ne ovat sovellettavissa maanlaajuisesti. Tiedon perusteella tehdään päätelmiä siitä, mitä kansainvälisistä kokemuksista voidaan oppia ja soveltaa Suomen palvelujärjestelmään. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (10.4.2018).

Ota yhteyttä:

Marja-Leena Perälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö, p. 0295 247247, marja-leena-perala(at)thl.fi ja Nina Halme, p. 0295 247 270, nina.halme(at)thl.fi

Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut Hyvinvointi ja terveys

Yhteyshenkilö ministeriössä