Hyppää sisältöön

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluita

Päättynyt

Toteuttajat

ETLA, Forum Virium, MDI, Business Law Finland, Spark Legal Network

Rahoitussumma

149 347 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2015 – 5/2016

Laajaan massadataan pohjautuvat palvelut hyödyttävät asiakkaita, yrityksiä ja virastoja.

Hanke tavoite oli tuottaa tietoa, jonka avulla massatietoihin perustuvia palveluja voidaan kehittää ilman, että kansalaisten tietosuoja vaarantuu.

Tavoitteena oli myös luoda toimenpide-ehdotuksia, jotka edistävät massadatan hyödyntämistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Hanke tuotti myös tietoa massadatan liiketoimintapotentiaalista sekä massadatan hyödyntämisestä julkisen ja yksityisen sektorin palveluiden tuotannossa ja toimintatapojen uudistamisessa.

Hankkeessa kartoitettiin massadatan:
1) hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä eri toimialoilla,
2) käytön merkitystä ja liiketoimintapotentiaalia eri toimialoille sekä
3) käytön taloudellisia vaikutuksia yrityksissä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Heli Koski, tutkimuspäällikkö, puhelinnumero 09 60 990 240, sähköposti: [email protected]

Yhteyshenkilö ministeriössä: Taru Rastas, liikenne- ja viestintäministeriö, [email protected]

Massadatan hyödyntäminen liiketoiminnan uudistamisessa