Hyppää sisältöön

Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella (MERMAID)

Päättynyt

Toteuttajat

IL, MTI, HY Aleksanteri-instituutti, Turun yliopisto MKK

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 11/2014 – 2/2016

Arktinen alue on keskeinen Suomen matkailulle, merenkululle ja turvallisuudelle. Alueen hyödyntäminen ei ole riskitöntä. Hankkeen tulokset parantavat Suomen mahdollisuuksia toimia alueella vastuullisesti ja hyötyä sen kehityksen tuomista taloudellisista mahdollisuuksista.

Hankkeen tavoitteena on:
1) tuottaa Suomelle skenaarioita arktisen alueen taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä
2) ennakoida Venäjälle tärkeän alueen muutostrendejä sekä testata luotuja hypoteeseja laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston kautta
3) arvioida sitä, miten Suomi ulkomaan-, kauppa- sekä innovaatiopoliittisilla toimilla voi vähentää alueen uhkia ja riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia sekä
4) arvioida Suomelle relevantteja ratkaisumalleja ja toimenpiteitä.

Hanke tukee Suomen arktisen strategian toimeenpanon suunnittelua. Hankkeen tulokset parantavat Suomen mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja vastuullisesti arktisella alueella ja hyötyä alueen kehityksen tuomista taloudellisista mahdollisuuksista.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:
Tutkimusprofessori Adriaan Perrels, puh. 050 583 8575, [email protected]

Arktisuuden mahdollisuudet