Hyppää sisältöön

Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä sekä niiden toimintaedellytyksiä parannetaan?

Päättynyt

Toteuttajat

Ramboll Management Consulting Oy, Forefront Oy, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy, Järvelin Design Oy / Urban Mill, VPSolutio

Rahoitussumma

259 600 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2016–12/2016

Suomalaisen elinkeinoelämän kasvun ja uudistumisen tukeminen on yksi hallituksen tärkeimmistä tavoitteista. Merkittävän kasvupotentiaalin toimialat nojaavat korkeatasoiseen osaamiseen ja tarvitsevat ympärilleen korkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja muista toimijoista muodostuvia osaamiskeskittymiä. Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa eri politiikkavaihtoehdoista, joilla keskittymiä vahvistetaan ja niiden osaamispääomaa saadaan siirrettyä tukemaan kansainvälisesti kilpailukykyisen yritystoiminnan syntymistä ja laajentumista.

Tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa konkreettisia kehittämisehdotuksia elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisestä tavalla, joka tukee kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskittymien ja liiketoimintaekosysteemien vahvistumista. Työ jakaantui kolmeen osakokonaisuuteen:

1) korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten oikeusaseman vaikutus sektoreiden väliseen yhteistyöhön;

2) vahvojen osaamiskeskittymien kehittyminen ja osaamiskeskittymien vaikuttavuuden vahvistaminen sekä

3) julkisten yrityspalveluiden (ml. yritystuet) uudistaminen tukemaan osaamispohjaisen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämistä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja raporttiin Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö – miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? 

Policy Brief 6/2017: Yhteistyöverkostoilla tehoa elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyöhön 

Ota yhteyttä:

Henrik Pekkala, Ramboll Management Consulting Oy, p. 040 535 5638, henrik.pekkala(at)ramboll.com

Elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö Osaaminen ja koulutus

Yhteyshenkilö ministeriössä