Osakeyhtiön velkojiensuojan selventäminen ja suojamenettelyiden helpottaminen

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto

Rahoitussumma

120 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2019–8/2020

Osakeyhtiön velkojiensuoja on yksi osakeyhtiölain keskeisimmistä kysymyksistä. Koska osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön velvoitteista, velkojien suojaksi on oltava sääntelyä. Jotta velkojiensuojamenettelyt eivät olisi osakeyhtiön käytännön toiminnan kannalta liian kankeita, velkojiensuojamenettelyiden on oltava riittävän selkeitä. Velkojiensuojan muutokset liittyvät yhtäältä liian kankeiden normien purkamiseen, ja toisaalta riittävän velkojiensuojan varmistamiseen. Hankkeen on tarkoitus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää osakeyhtiölain velkojiensuojaa koskevassa lainvalmistelutyössä. Velkojiensuojaa koskeva tiedontarve on siis ilmeinen paitsi lainvalmistelijoille myös osakeyhtiön velkojille, erityisesti pankeille. Tutkimushanke on erittäin ajankohtainen, sillä esimerkiksi yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomasta ollaan luopumassa 1.7.2019 alkaen. Velkojiensuojamenettelyiden helpottaminen on luonnollisesti keskeistä kaikkien osakeyhtiöiden näkökulmasta, sillä velkojiensuojasäännökset ovat pakottavia.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen oikeustieteellinen jäsennys velkojiensuojasta ja siihen liittyvien suojamenettelyiden helpottamisesta. Tarkoituksena on kyselytutkimuksen avulla selvittää yhtiöoikeuden asiantuntijoiden, tilintarkastajien ja taloushallinnon ammattilaisten näkemyksiä osakeyhtiön velkojiensuojajärjestelmän tulkintaongelmista ja kehittämistarpeista. Hankkeessa on tarkoitus analysoida, minkälaisia vaikutuksia velkojiensuojan muutoksilla on osakeyhtiöiden käytännön toimintaan. Hanke tuottaa konkreetteja, ajantasaiseen tutkimustietoon pohjautuvia toimenpidesuosituksia, joita voidaan hyödyntää erityisesti osakeyhtiölain valmistelutyössä.  

Ota yhteyttä:

Yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera / yritysoikeuden professori oa. Janne Ruohonen, Tampereen yliopisto, p. 050 585 9045 / 040 5422 682, [email protected] / [email protected]

Osakeyhtiön velkojiensuojaa koskeva selvitys Yleinen

Yhteyshenkilö ministeriössä