Hyppää sisältöön

Osakeyhtiön velkojiensuojan selventäminen ja suojamenettelyiden helpottaminen

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto

Rahoitussumma

120 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2019–8/2020

Osakeyhtiön velkojiensuoja on yksi osakeyhtiölain keskeisimmistä kysymyksistä. Koska osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön velvoitteista, velkojien suojaksi on oltava sääntelyä. Jotta velkojiensuojamenettelyt eivät olisi osakeyhtiön käytännön toiminnan kannalta liian kankeita, velkojiensuojamenettelyiden on oltava riittävän selkeitä. Velkojiensuojan muutokset liittyvät yhtäältä liian kankeiden normien purkamiseen, ja toisaalta riittävän velkojiensuojan varmistamiseen. Hankkeen oli tarkoitus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää osakeyhtiölain velkojiensuojaa koskevassa lainvalmistelutyössä. 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltainen oikeustieteellinen jäsennys velkojiensuojasta ja siihen liittyvien suojamenettelyiden helpottamisesta. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (24.8. 2020).

Ota yhteyttä:

Yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera / yritysoikeuden professori oa. Janne Ruohonen, Tampereen yliopisto, p. 050 585 9045 / 040 5422 682, [email protected] / [email protected]

Osakeyhtiön velkojiensuojaa koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä