Hyppää sisältöön

Suomalainen teollinen internet: haasteesta mahdollisuudeksi

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto yliopisto, ETLA ja VTT

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2014 – 5/2015

Teollinen internet kytkee laitteet ja palvelut verkkoon. Se mahdollistaa laitteiden tehokkaan käytön ja kansallisen kilpailukyvyn kasvattamisen.

Selvitystyö koostui neljästä osiosta: 1) taustoittava kooste, 2) skenaariot ja vaikutukset, 3) Suomen vahvuudet ja heikkoudet ja 4) toimenpidesuositukset.

Hankkeen keskeinen painotus oli suomalaisessa valmistavassa teollisuudessa, mutta se käsitteli teollisuuden lisäksi myös muita elinkeinoelämän alueita (mm. energia, liikenne ja logistiikka, kauppa, kiinteistöt ja infrastruktuuri) sekä julkisen sektorin toimintaa.

Hanke tuotti joukon toimenpide-ehdotuksia, joilla edistetään suomalaisten yritysten menestystä teollisen internetin aiheuttamassa murroksessa.

Ota yhteyttä:
Heikki Ailisto, tutkimusprofessori, 040 5550726, [email protected]

Teollinen internet ja automatisaatio