Hyppää sisältöön

Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset

Käynnissä

Toteuttajat

Työn ja talouden tutkimus LABORE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–3/2024

Suomessa toisen asteen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa sekä yleissivistävä ylioppilastutkinto että ammatillinen tutkinto. Ne voidaan suorittaa joko peräkkäin tai rinnakkain yhdistelmätutkintona. Yhdistelmätutkinnon suorittamisen vaikutukset opiskelijoiden koulutus- ja työmarkkinatulemiin sekä julkiseen talouteen ovat kuitenkin epäselvät. Yksilötason vaikutukset voivat riippua myös siitä, verrataanko yhdistelmätutkinnon suorittaneiden tulemia perusasteen varassa olevien, pelkän ammatillisen tai yleissivistävän tutkinnon suorittavien vai peräkkäisten tutkintojen suorittajien tulemiin.

Suomesta ei ole yhdistelmätutkintoihin liittyen aiempaa yksilötason rekisteriaineistoihin perustuvaa tutkimusta. Tämän lisäksi vertailukelpoista kansainvälistä tutkimusta on saatavilla aiheesta niukasti. Eri maiden instituutiot poikkeavat huomattavasti toisistaan, jonka vuoksi Suomen yhdistelmätutkintoihin suoraan verrattavissa olevaa aiempaa tutkimusta ei ole nykyisellään saatavilla päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.

Tämä tutkimushanke pyrkii muodostamaan kokonaisvaltaisen ja luotettavan arvion yhdistelmätutkinnon suorittamisen vaikutuksista. Hankkeessa huomioidaan oppilaiden valikoitumisesta eri suoritustapoihin johtuvat haasteet vaikutusarvioinnille. Valikoitumisharhaa pyritään minimoimaan kontrolloimalla oppilaiden taustaominaisuuksia, kuten aiempaa koulumenestystä, sekä hyödyntämällä vuosien 1992–2001 nuorisoasteen koulutuskokeilusta mahdollisesti syntyvää aika-alue-tason vaihtelua yhteistutkinnon suorittamisessa.

Ota yhteyttä:

Tutkimusohjaaja Hannu Karhunen, Työn ja talouden tutkimus LABORE, p. 040 940 2779, etunimi.sukunimi(at)labore.fi

Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä