Hyppää sisältöön

Tutkimus Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksista (EVOLUTIVE)

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

119 998 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–2/2022

Tutkimuksessa perehdyttiin Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksiin kansalliseen lainsäädäntöön, politiikkatoimiin, oikeuskäytäntöön ja kansallisiin ihmisoikeusrakenteisiin. Tutkimus muodostaa kokonaisvaltainen kuvan nykyisen järjestelmän toiminnasta ja vaikutuksista sekä kerätyn tiedon pohjalta ehdottaa suosituksia, joilla voidaan tehostaa sopimusten ja niiden valvontaelinten ratkaisujen toteutumista ja täytäntöönpanoa kansallisella tasolla.

Hanke keskittyi tarkastelussa erityisesti kolmeen tasoon. Ensinnäkin hankkeessa selvitettiin sopimusten kansallista voimaansaattamista. Tässä yhteydessä tarkastelussa olivat vaikutukset tarvittaviin lainsäädäntömuutoksiin ja muihin voimaansaattamisen edellyttämiin uudistuksiin.

Toinen taso kohdistui siihen, miten ihmisoikeussopimukset ovat vaikuttaneet voimaansaattamisen jälkeen eri tasoilla, on kyse sitten lainvalmistelusta, politiikkatoimista, oikeuskäytännöstä tai ihmisoikeusrakenteista.

Kolmantena kokonaisuutena tarkastelussa oli sopimusvelvoitteiden täytäntöönpano ja tämän osa-alueen edelleen kehittäminen. Täytäntöönpanoa koskevan tarkastelun tavoitteet tulevat pitkälti myös nykyisen järjestelmän turvaamisessa. Ilman kansallisen tason vastuunottoa eivät nykyiset ihmisoikeusrakenteet selviä.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

professori Jukka Viljanen, Tampereen yliopisto, p. 040 190 1268, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutukset Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä