Hyppää sisältöön

Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen

Päättynyt

Toteuttajat

Etlatieto Oy, Hanken Svenska Handelshögskolan / IPR University Center

Rahoitussumma

186 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2022–9/2023

Hankkeessa muodostettiin tilannekuva ulkomaisten investointien vaikutuksista strategiseen ja kriittiseen aineettomaan omaisuuteen. Hankkeen tulokset auttavat hahmottamaan, miten strateginen/kriittinen aineeton pääoma voidaan määritellä, mikä vaikutus ulkomaisilla investoinneilla on strategiseen/kriittiseen aineettomaan pääomaan ja kuinka nykyisillä tai tulevilla politiikkatoimilla voidaan ehkäistä epätoivottavia tulemia liittyen strategisen/ kriittisen aineettoman omaisuuden siirtymiseen ulkomaiseen omistukseen.

Hankkeessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten strateginen/kriittinen aineeton omaisuus määritellään?
  2. Minkä verran, mille aloille ja mistä maista ulkomaisia suoria sijoituksia, ts. yritysten perustamisia ja yrityskauppoja, on tehty Suomeen viimeisten kymmenen vuoden aikana?
  3. Mikä on aineettomien oikeuksien merkitys aloilla, joilla ulkomaisia suoria sijoituksia on tehty?
  4. Mikä on aineettomien oikeuksien taloudellinen merkitys yrityksissä, jotka ovat olleet yritysostojen kohteena?
  5. Millainen merkitys yrityksen aineettomalla omaisuudella on investointia tai yritysostopäätöstä tehtäessä?
  6. Kuinka paljon, miltä aloilta ja mihin maihin Suomesta on siirtynyt aineetonta omaisuutta ulkomaiseen omistukseen ulkomaisten suorien sijoitusten kautta viimeisten kymmenen vuoden aikana?
  7. Millaisia vaikutuksia ulkomaisilla suorilla sijoituksilla voi olla kriittiseen aineettomaan omaisuuteen?
  8. Millaisia vaikutuksia ulkomaisilla suorilla sijoituksilla voi olla kansallisen yrityskentän innovaatiotoimintaan?

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tutkimushankkeessa saatu tieto oli hyödyllistä ja avasi hyvin tematiikkaa, selvittäen myös yhden tulokulman kautta varsin epämääräistä konseptia ("kriittinen aineeton omaisuus"). Kvantitatiivinen ja ekonometrinen analyysi olivat hyvin toteutettuja. Käsitykseni on, että johtopäätöksiä tullaan hyödyntämään osana yritysostolain päivitystä, joka on käynnistynyt syksyllä 2023.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä: 

Tutkija Ilkka Ylhäinen, Etlatieto Oy, p. 050 413 3783, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen

Yhteyshenkilö ministeriössä