Hyppää sisältöön

Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa

Päättynyt

Toteuttajat

VTT, Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti

Rahoitussumma

139 174 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–6/2022

Hanke liittyi tarpeeseen tuottaa kattavamapaa näkemystä globaalin teknologiakilpailun vaikutuksista Suomen turvallisuusympäristön arvioimiseksi. Venäjää on tarkasteltu osana aiempia valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeita, mutta aiemmin ei ole arvioitu maan teknologiaosaamista ja menestymisen edellytyksiä teknologiakilpailussa. Venäjän teknologiaosaamista on tarkasteltu myös puolustusteollisuuden näkökulmasta osana Suomen kokonaisturvallisuusarviota.

Globaalin teknologiakilpailun ollessa yhä kytkeytyneempi suurvaltakilpailuun, tarve ymmärtää tätä dynamiikkaa on yhä tärkeämpää. Keskustelu Suomessa ja globaalisti on keskittynyt erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen teknologiapolitiikan jännitteeseen. Venäjän teknologiaosaaminen ja -politiikka ei ole noussut osaksi suomalaista tai kansainvälistä keskustelua. Tämä sivuuttaa Venäjän pitkän historian tieteessä ja teknologiassa, erityisesti matemaattis-luonnontieteellisillä sekä teknologia-aloilla.

Venäjän poliittiset tavoitteet korostavat myös teknologian merkitystä osana Venäjän sisä-, puolustus- ja ulkopoliittisia tavoitteita. Venäjän teknologiaosaamisen vaikutukset vaikuttavat laajasti eri hallinnonaloille.  

Hankkeen tavoitteena oli tehdä laaja taustaselvitys Venäjän teknologiaosaamisesta ja -politiikasta. Hanke tarkasteli, pohjautuen laajaan aineistojen hyödyntämiseen, Venäjän teknologiaosaamista ja -politiikkaa. Hankkeessa tarkasteltiin kriittisesti aiempaa tutkimusta, jota täydennettiin bibliometrisin sekä aineistoanalyysin keinoin tiede-, teknologia-, innovaatio-, sekä politiikka-aineistoista. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kattava arvio Venäjän teknologiaosaamisen tason vaikutuksesta suurvaltakilpailulle, Euroopalle ja Suomelle.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

johtava tutkija Arho Suominen, VTT, p. 050 505 0354, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Yhteyshenkilö ministeriössä: 

tutkimusjohtaja Juha Martelius, puolustusministeriö, etunimi.sukunimi(at)defmin.fi