Hyppää sisältöön

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Turun yliopisto

Rahoitussumma

199 950 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–1/2023

Akateeminen työ on muuttunut yliopistojen rakenteellisen uudistamisen, johtamisen ja työn organisoinnin kehyksessä työn sisällön, urarakenteiden ja työssä hyödynnettävien teknologioidenkin osalta. Jo aikaisempien tutkimusten mukaan akateemisessa työssä on sukupuolen mukaisia tasa-arvovajeita esimerkiksi urakehityksessä, minkä vuoksi tutkimme akateemisen työn muutosta laajasti tasa-arvon näkökulmasta.

Akateemisen työn tasa-arvokysymykset kietoutuvat paitsi sukupuolten tasa-arvoon myös ikään, taustaan, positioon, tieteenalaan, mahdollisuuteen kiinnittyä yliopistoyhteisöön sekä ajallisiin mahdollisuuksiin. Tasa-arvokysymykset ilmenevät eri tavalla akateemisen työn eri ulottuvuuksissa kuten esimerkiksi tenure track -järjestelmässä, kansainvälistymisessä ja liikkuvuudessa tai tutkimusrahoituksen hakemisessa.

Tietoa akateemisen opetus- ja tutkimustyön tasa-arvoisista ehdoista sekä sisällöstä ja urakehityksestä tarvitaan yhteiskunnan keskeisen instituution eli yliopistolaitoksen tilanteen ja ongelmien kartoittamiseksi, yliopistojen johdon ja henkilöstön tarpeisiin ja tutkija-opettajia edustavien järjestöjen ja sidosryhmien tarpeisiin. Hankkeen tuottaman tiedon avulla yliopistotyön tekemisen ja työolosuhteiden tasa-arvoisuuden parantamiseen voidaan kiinnittää huomiota selkeämmin, jotta yliopiston yhteiskunnallinen tehtävä voi toteutua kattavammin ja akateemisen työn tuloksellisuutta ja laatua voidaan parantaa.

Hanke tarkasteli akateemista työtä tasa-arvonäkökulmasta. Akateemisen työn ympäristönä oli rakenteiltaan uudistunut yliopisto-organisaatio ja sen johtaminen sekä tutkimustyön rahoitusrakenteen kautta resursseja jakavat ja suuntaavat yhteiskunnalliset instituutiot ja toimijat. Päätavoite oli tutkia akateemisen työn muutosta ja hyvän työn tekemisen mahdollisuuksia yliopisto-organisaatiossa.

Näkökulma työn muutoksen tutkimukseen oli tasa-arvo moniulotteisena ilmiönä. Miten tasa-arvo toteutuu akateemisessa työssä ja sen johtamisessa, yliopisto-organisaatiossa ja urakehityksessä? Millä tavoin tasa-arvoa voitaisiin parantaa näillä ulottuvuuksilla? Hanke tarkasteli akateemisen työn muutoksia tasa-arvon näkökulmasta sekä johdon että tutkijaopettajien kokemana kolmessa case-yliopistossa. Tutkimus kohdistettiin muutosten suhteen eri vaiheissa oleviin yliopistoihin. 

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeen loppuraportista järjestettiin julkistamistilaisuus. Hankkeen tietoja tullaan hyödyntämään opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta yliopistojen ohjauksessa. Lisäksi hankkeen tuottamia tietoja toivottavasti hyödynnetään myös yliopistojen omassa toiminnassa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Raakel Plamper, Turun yliopisto, p. 050 339 5873 , rmpell(at)utu.fi

Korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön uudet työnkuvat ja työaika

Yhteyshenkilö ministeriössä