Hyppää sisältöön

Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama

Käynnissä

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Labore

Rahoitussumma

169 977 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2022–5/2023

Talouskasvu ja hyvinvointi riippuvat keskeisesti tuottavuuden kasvusta. Viimeisen vuosikymmenen tuottavuuskehitys on ollut Suomessa heikkoa. Taustasyitä tälle on pohdittu monissa raporteissa. Tuottavuuslautakunnan viime syyskuussa julkaiseman raportin mukaan yksi tuottavuuskehityksen tulevaisuusnäkymiä varjostavista piirteistä on korkean tuottavuuden yritysten verrattain pieni määrä Suomessa. Yritysten tuottavuushajontojen kansainväliset vertailut osoittavat myös, että Suomessa yritysten tuottavuushajonta on vähäistä verrokkimaiden yrityksiin verrattuna.

Aiemmissa selvityksissä on esitetty potentiaalisia syitä Suomen yritysten vähäiselle tuottavuushajonnalle ja korkean tuottavuuden yritysten pienelle määrälle, esim. innovaatiotoimintaan liittyviä ongelmia ja alhaisia ICT-investointeja sekä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien käyttämättä jättämistä. Edelleen kuitenkin puuttuu tutkimusperusteinen kokonaiskuva suomalaisten yritysten tuottavuuseroista, ja erityisesti suurimpien ja eturintaman yritysten roolista tuottavuuskehityksessä.

Aiempi tutkimus ei myöskään tarjoa selkeää käsitystä erilaisten taustatekijöiden roolista yritysten tuottavuuskehityksessä ja siitä, minkälaisia toimenpiteitä tarvittaisiin nopeuttamaan suomalaisten yritysten tuottavuuden kasvua ja kehittämään niistä tuottavuuden eturintaman yrityksiä. Tätä tutkimushanketta tarvitaan lisäämään paitsi ymmärrystä aiheesta, myös tuottamaan politiikkarelevanttia tietoa, joka auttaa päätöksentekijöitä hahmottamaan, minkälaisilla keinoilla suomalaisten yritysten tuottavuuskasvua ja nousua eturintamaan voitaisiin parhaiten edistää.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa siitä, minkälaisia toimenpiteitä tarvittaisiin tukemaan suomalaisten yritysten kehittymistä korkean tuottavuuden yrityksiksi ja tällä tavalla tukea Suomen talouden kasvua.

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Heli Koski, ETLA, p. 050 466 3214, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama

Yhteyshenkilö ministeriössä