Jätteiden kierrätystavoitteisiin yltäminen vaatii merkittäviä toimia

Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeena on yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nosto 50 prosenttiin. Tavoite on yhdenmukainen Euroopan unionin jätedirektiivin ja Suomen jäteasetuksessa asetetun yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen kanssa. Jätedirektiivin ja Suomen jäteasetuksen mukaan tavoitteena on myös hyödyntää materiaalina 70 prosenttia syntyvästä rakennusjätteestä. Tavoite koskee rakennus- ja purkujätettä. Ulkopuolelle on jätetty kallio- tai
maaperästä irrotetut maa- ja kiviainekset sekä vaaralliset jätteet. Jätedirektiivin mukaan tavoitteet tulisi saavuttaa vuoteen 2020.

Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun -hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016
selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kieliversiot: