Lainsäädäntötarkastelulla ruokahävikkiä pienemmäksi

Lainsäädäntöä kehittämällä voidaan vähentää ruokahävikkiä

Suomalaisessa ruokaketjussa muodostuu ruokahävikkiä noin 400 - 500 miljoonaa kiloa vuodessa. Osa tästä aiheutuu lainsäädännön vuoksi. Tehokkaampia toimintamalleja ruokahävikin torjumiseksi ja vähentämiseksi on toistaiseksi etsitty vapaaehtoisten toimien kautta. Tässä tutkimuksessa arvioitiin nykyistä elintarvikeketjuun liittyvää kansallista ja EU-lainsäädäntöä ja niissä olevia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa epätarkoituksenmukaisesti elintarvikekelpoisen ruoan päätymisen hävikkiin. Lisäksi selvitettiin, millaisilla lainsäädännön muutoksilla voitaisiin vaikuttaa, ettei elintarvikekelpoista ruokaa päätyisi ruokahävikiksi. Menetelminä tutkimuksessa käytettiin lainsäädäntökirjallisuuteen perehtymisen ohella toimija- ja viranomaishaastatteluja sekä työpajoja.

Tutkimuksessa tunnistettiin koko ruokaketjua läpileikkaavia lainsäädännön teemoja, joihin liittyvä lainsäädäntö aiheuttaa tarpeetonta ruokahävikkiä. Näitä ovat pakkausmerkintöihin ja säilytyslämpötiloihin liittyvät vaatimukset, jotka nousivat esille elintarviketeollisuuden, ravitsemispalveluiden ja vähittäiskaupan esityksissä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin ruokaketjun osiin kohdistuvia lainsäädännön kehittämistarpeita seuraavasti: eläintuotannossa ketjuinformaation teurastamoille toimittamisen aikarajat, kasvintuotannossa kauppakelpoisuusvaatimusten mukainen luokittelu, ravintolasektorilla tarjolla olleen itsepalvelulinjastoruoan jäähdyttämismahdollisuuteen liittyvät määräykset sekä rehunkäytön osalta eläinten luokittelusta johtuvat rehunkäytön rajoitukset ja vaatimus rekisteröityä rehualan toimijaksi. Lisäksi ei varsinaisesti lainsäädäntöön, mutta sen valvontaan liittyvänä merkittävänä ja koko ruokaketjua koskettavana tekijänä esitettiin elintarviketurvallisuuden lainmukaisuuden valvonnan yhdenmukaistaminen ja selkeyttäminen. Läpi ruokaketjun keskusteluun tuotiin myös muita, ei-lainsäädännöllisiä ruokahävikkiin vaikuttavia tekijöitä.

Kieliversiot: